БЮДЖЕТ

Бюджет на ДГ №17 „Знаме на мира“ за 2017 година

ОТЧЕТИ  за 2017 година по месеци

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември
Допълнение
Октомври Ноември Декември

ОТЧЕТИ  за 2018 година по месеци

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември 1
Декември 2

ОТЧЕТИ  за 2019 година по месеци

Януари Февруари Март 1
Март 2
Април
Май Юни 1
Юни 2
Юли Август
Септември 1
Септември 2
Октомври Ноември Декември

ОТЧЕТИ за 2020 година по месеци

Януари Февруари Март Април
Май Юни Юли Август
Септември Октомври Ноември Декември