ГРУПИ

Групи в ДГ № 17 „ Знаме на мира“ за учебната 2016/2017 година

 

В ДГ № 17 „ Знаме на мира“, Стара Загора има 6 групи, в които децата са разпределени по възрастов признак:

 

Първа група

Учители: Иванка Георгиева и Мирена Кунева

Помощник- възпитател: Марийка Георгиева

 

Втора група

Учители:  Паулина  Василева и Пепа Чернакова

Помощник- възпитател: Петранка Динева

 

Втора А група

Учители: Петя Иванова и Петя Петкова

Помощник- възпитател: Донка Гунчева

 

Трета  ПГ

Учители: Валентина Александрова и Росица Пенчева

Помощник- възпитател: Емилия Минчева

 

Трета А ПГ

Учители: Елена Славова и Татяна Динева

Помощник- възпитател: Минка Паскалева

 

Четвърта ПГ

Учители: Милена Димитрова и Янка Попова

Помощник- възпитател: Соня Карагяурова