ИНФОРМАЦИЯ

Детска градина №17 ”Знаме на мира”, Стара Загора е открита през 1986 г. В нея се отглеждат възпитават и обучават, в съответствие с държавните образователни стандарти  деца от три до седем годишна възраст. В градината има 6 групи, в които децата са разпределени по възрастов признак. Създадена е благоприятна и позитивна среда за развитието на всяко едно дете.

В детското заведение се предлагат и допълнителни дейности, извън държавните образователни стандарти / в следобедните часове/: занимания по спортни танци, футбол, лечебна гимнастика и религия.

Много добрата материална база и всеотдайната работа на екипа от висококвалифицирани педагози превръщат детската градина в предпочитано място за децата на много старозагорци.