Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина

1. Наименование на административната услуга Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72); Наредба за предучилищното образование (чл. 36); 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния […]

Пролетни празници в ДГ №17 „Знаме на мира“ през месец март

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ЗАПОВЯДАЙТЕ НА пролетни празници в ДГ №17 „Знаме на мира“ през месец март   Първа група – 22 март от 17 и 15 часа „ Пролетен празник“   Втора група-   29 март от 17 и 30 часа „ Пролетни фолклорни празници“   Втора А група- 27 март от 17 и 30 часа „ […]